Version 23.0 av Procountor

Version 23.0 av Procountor publiceras lördagen den 17.3.2018. Underhållsarbetet inför versionsuppdateringen Procountor pågår mellan fredagen den 16.3 kl. 20.00 till lördagen den 17.3 kl. 20.00. Procountor kan inte användas under denna tid. 

Version 23.0: Nya funktioner

Kontoplan

Kontoplanen för alla nya miljöer som öppnas Procountor är nu uppdaterade till EU BAS 2018.

Nytt importverktyg ICA

Nu finns det möjlighet att importera bokföringsunderlag från ICA med vårt nya importverktyg. Verktyget möjliggör import av ICA:s kassaregister (dat-fil), kreditförsäljning (dat-fil) och Onlineförsäljning(xml-fil).

Kontakta vår kundservice på kunderservice@finago.com för att få tillgång till verktyget. Importverktyget läggs till under Administration -> Import av material.

Kundfaktura - ny layout 

Vi har lagt till ”IBAN” och ”BIC” i sidfoten på kundfakturorna. Detta gör att bankinformationen på sidfoten blir tydligare och mer lättläst.

Nya grafiska rapporter

Nyckeltalsrapporter med dimension lanseras. Rapporten kan användas till att följa upp och jämföra den periodiska och ackumulativa utvecklingen av resultat-och balansräkningen för en vald period och jämförelseperiod per dimensionsobjekt. Rapporten kan visas månads-eller kvartalsvis i det grafiska formatet. 

Tabellrapporter

Betalningsindex. Både företagets egna och kundernas betalningsbeteende kan följas upp med den här nya rapporten.

Bokföringsrapporter. Transaktioner per dimension är vår nya bokföringsrapport. Rapporten visar alla transaktioner som har blivit allokerade till dimensioner och dimensionsobjekt samt alla transaktioner.

Egna rapportscheman. Några små förbättringar är gjorda till ”Egna rapportscheman”. Nu kan användaren själv välja vilka rader som ska visas i fet stil.

Periodiska rapporter. Bokföringsrapporter uppdelade i perioder finns nu tillgängligt i alla miljöer (förutom i de minsta Ledger-miljöerna).

Periodisering. Det är möjligt att periodisera per fakturaradgenom att välja den funktionen under ”Inställningar”. 

Övriga uppdateringar

Bilagshantering får ny panel. Den här funktionen lanserades för leverantörsfakturor i november. Nu har vi förbättrat vi funktionaliteten ytterligare.

Ett nytt alternativ i vyn ”Egna uppgifter och inställningar” angående serviceavbrott. Användaren har nu möjlighet att välja om de vill ha information från Procountor angående serviceavbrott via e-post.Om alternativet har valts så kommer användaren i framtiden att få information via e-post angående Procountors serviceavbrott.

Obs! denna funktion kommer aktiveras senare och är för tillfället inte i bruk.