VERSIONSUPPDATERING 40.0 AV PROCOUNTOR

 

ATTESTFLÖDE

Nytt sökvillkor i Attestflödeshub

Vi har lanserat ett nytt sökvillkor i vyn Attestflödeshub. Det går nu att söka efter fakturor i vyn genom att använda sakgranskarens/godkännarens namn som sökvillkor. Syftet med det nya sökvillkoret är att göra det enklare för användare att filtrera fakturor i vyn.

Du hittar den nya funktionen i panelen Sökvillkor. När du skriver namnet på en person i fältet Sakgranskare/godkännare visas alla fakturor där personen ingår i fakturans cirkulering i sökresultatet. När du även väljer tillägget ”Sök endast nuvarande sakgranskare” visas bara de fakturor där användaren som du har sökt på är den nuvarande sakgranskaren eller godkännaren.

 

AVSTÄMNINGSVERKTYG

Uppdaterad Granskningsrapport, bokföringskonton: Konton och transaktioner

Granskningsrapport, bokföringskonton har döpts om till Konton och transaktioner. Vi har också gjort ändringar i verktyget så att det ska bli enklare att jobba med det dagligen. Standardpositionsbestämningen i tabellerna har uppdaterats och det har blivit enklare att gå igenom konton. Vi har också ändrat sammanfattningsavsnittet så att det inte krävs någon åtgärd för att upptäcka ändringar i moms och verifikat som inte är avstämda.

 

Förbättringar av Avstämningsrapport, öppna fakturor

Avstämningsrapport, öppna fakturor har uppdaterats för att ge bättre stöd till det dagliga arbetet. Sökvillkoren presenteras på ett tydligare sätt och huvudbokskonton visas i vyn. Tabelldelen har förbättrats. Datumrader som innehåller en differens är markerade i gult, och både värden under Differens och Ändring framhävs. Dessutom finns det separata knappar för standarddatumsökning och sökning från början på räkenskapsperioden längst upp i vyn.

 

KORRIGERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR

Kontoutdrag och referensbetalningar

  • Vi har löst ett problem där referensbetalningar visades som en klumpsumma istället för att delas upp i betalningsspecifika rader i vyn för referensbetalningar. Problemet var kopplat till referensbetalningar från SEB och Handelsbanken. Raderna visas inte längre i klump utan som separata rader.
  • Vyn Kontoutdrag och referensbetalningar har genomgått vissa förändringar. Vi har strukturerat om sökvillkoren för att spara utrymme och för att de ska vara synliga hela tiden. Dessutom har tabellen uppgraderats för bättre hantering av stora datamängder.

Fakturaverifiering

  • Tabellen för Granskning av flera har uppdaterats för bättre hantering av stora datamängder. Du hittar vyn i rullgardinsmenyn Granskning i Sökning av verifikat.

Allmänna förbättringar

  • Nyare tabelltyper har uppdaterats för att göra det möjligt att välja flera rader med tangentbordskommandon tillsammans med musen. Kryssrutorna kan nu även användas för att välja ett antal rader med skifttangenten. Mac-användare kan använda kommandotangenten för att välja flera rader.
  • Rullgardinsmenyer som visar aktuell plats i programmet har uppdaterats visuellt. Detta gäller knapp-menyn Gå till och Standardmenyn (öppnas från det övre högra hörnet i Procountor). Ändringarna gör menyalternativen mer lättläsliga.