Procountors nye funksjoner for versjon 23.0

Vi vil gjøre en oppdatering i systemet fra fredag 16.3 20.00 til lørdag 17.3 20:00.
Procountor vil da være utilgjengelig i dette tidsrommet.

Salgs faktura mal

Vi har lagt til betegnelse for IBAN og BIC i bunnen av fakturamalen. Dette gjør bank konto informasjonen på bunnen av fakturaen klarere og lettere å lese.

Nye grafiske rapporter

Ny grafisk Nøkkeltallsrapport per dimensjon kan brukes til å følge med på å sammenligne den periodiske og kumulative utviklingen av Resultatregnskapet og Balansen for valgte periode og sammenligningsperioden per dimensjon. Rapporten viser også budsjettdetaljer. Rapporten kan vises månedlig eller kvartalsvis i grafisk format.

Tabellrapporter

Innkreving og forsinkelsesrenter rapport. Denne rapporten viser renterog gebyrer belastet kunder i utvalgte perioder. Her kan man velge mellom å se fakturerte og ikke fakturerte forsinkelsesrenter hver for seg, eller alt i ett.

Rapport om betalingsatferd. Både egen og kundenes betalingsatferd kan følges i denne nye rapporten.

Regnskapsrapporter. Det er lagt inn til en ny rapport under Regnskapsrapporter; Bevegelser per dimensjon. Den viser alle transaksjoner som har blitt allokert til en dimensjon.

Egne rapport formularer. Små endringer til egne rapport formularer –bruker kan nå for eksempel velge hvilke rader som skal vises i hevet tekst.

Periodiske rapporter. Regnskapsrapporter fordelt på perioder ernå tilgjengelig i alle miljøer. Det er mulig å velge periodiseringsperiode per faktura-rad hvis dette er stilt inn via brukerinnstillingene.

Andre forbedringer

“Oppdater rapporteringsdatabasen” knappen. Vi har lag til “Oppdater rapporteringsdatabasen” knappen til Åpen postliste rapporten.

Forretningspartnernummer ved kopiering fra eksisterende forretningspartner. Vi har oppdatert håndtering av kopierte forretningspartnere slik at når man kopierer ny kunde fra eksisterende leverandør, eller omvendt, så blir det også laget eget forretningspartnernummer, noe som manglet tidligere.

Vedlegg –ny fane. Denne funksjonen ble lansert for innkjøpsfakturaer i November, vi lanserer noen forbedringer for denne funksjonen i denne versjonen.

Et nytt valg i “Egne opplysninger og innstillinger” bildet. Brukerne vil nå ha en mulighet til å velge om de er villige til å motta informasjon om eventuell nedetid i Procountor, via e-post.

Hvis valget har blitt aktivert så vil brukeren motta e-post varsel ved eventuell nedetid i Procountor. obs. Ennå ikke i bruk!

Et nytt valg i “Opprett ny bruker“valget under Brukere og brukerrettigheter.