Procountorin versio 23.0

Procountorin versio 23.0 julkaistaan lauantaina 17.3.2018. Versiopäivityksestä johtuva käyttökatko alkaa pe 16.3.2018 klo 21 ja päättyy la 17.3. klo 21. Procountoriin ei pääse kirjautumaan tuona aikana.

Version 23.0 uudet ominaisuudet

Uudet graafiset raportit

Uusi graafinen Johdon raportointi dimensioittain korvaa useita vanhoja raportteja, Vertailuraportin dimensioittain, Dimensioraportin sekä -budjetin. Raportilla on mahdollisuus seurata ja verrata dimensionimikkeittäin tuloslaskelman tai taseen kumulatiivista kehitystä halutulta ajanjaksolta. Raportti mahdollistaa vertailun budjettiin.

Uusi raportti löytyy ohjelman kohdassa "Raportointi > Johdon raportointi dimensioittain". Aiempi dimensioraportteihin tarkoitettu erikoisoikeus on poistettu, ja uusi on saatavilla ilman erikoisoikeutta.

Taulukkoraportit

Perintä- ja viivästyskuluraportilla voit tarkastella asiakkaiden perintä- ja maksumuistutustapahtumia tietyllä aikavälillä kulutyypeittäin.

Maksukäyttäytyminen-raportilla voit seurata asiakkaiden sekä oman yrityksesi maksukäyttäytymistä.

Jos Varastohallinnan toiminnallisuus on ympäristössä käytössä, voit seurata varastosaldoja ja -tapahtumia uudella varastoraportilla. Varaston arvostuksen menetelmäksi voit rekisterihinnan lisäksi valita nyt myös FIFOn.

Uudella kirjanpitoraportilla voit tarkastella tapahtumia dimensioittain.

Olemme tehneet pienempiä muutoksia omien raporttikaavojen luonti- ja muokkausnäkymään. Jatkossa on esimerkiksi mahdollista valita, mitkä rivit raportilla näytetään lihavoituina.

Suoriteperusteiset raportitKausille jaettu kirjanpitoraportti on käytössä nyt kaikissa ympäristöissä (lukuun ottamatta pienimpiä tallennusversioita). Mahdollista on myös valita jaksotusajanjakso laskurivikohtaisesti, jos toiminto on valittuna käyttöasetuksissa.

Tuloveroilmoitukset 2017 ja 2018

Verovuodelle 2017 on lisätty lomake 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittajia varten.
- 5:n liitelomakkeet: 12A, 18B, 62, 70A, 79 sekä 8B

Verovuodelle 2018 on lisätty lomakkeet 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisöjä varten sekä 6C Veroilmoitus yhdistyksiä, säätiöitä, kuntia ja seurakuntia varten. Verolomakkeelle 6B on jatkossa mahdollisuus liittää useita liitteitä yhden sijaan alkaen verovuodelle 2018.

- 6B:n liitelomakkeet: 12A, 18, 62, 65, 66, 70, 71A, 71B, 73, 74, 75, 77,
78,79, 7A, 81 sekä 8A

- 6C:n liitelomakkeet: 62, 73 sekä 7A.

Oma-aloitteisten verojen merkitseminen maksettu muualla -tilaan tallennusympäristössä

Olemme mahdollistaneet tallennusympäristöön maksettu muualla -toiminnon oma-aloiteisiin veroihin. Jatkossa kirjanpitäjä voi seurata, mitkä oma-aloitteisista veroista yrittäjä on maksanut merkitsemällä nämä maksettu muualla -tilaan.

Palkkalaskelma

Tulostettavalta palkkalaskelmalta on poistettu laskutuksen yhteyshenkilön tiedot.

Uusi liitteiden käsittelytoiminto

Julkaisimme marraskuussa uuden liitteiden käsittelytoiminnon ostolaskuille. Tässä versiossa julkaistaan joitakin parannuksia kyseiseen toimintoon.

Henkilökuntarooli Tallennus-ympäristöihin

Tallennus-ympäristöihin on lisätty henkilökuntarooli. Tällä roolilla henkilö pääsee tarkastelemaan ainoastaan omia palkkalaskelmiaan. Roolista ei mene veloitusta.

Muutoksia myyntilaskujen ja tositteiden hakuun

Uusi hakuehto: Rahoitussopimukset

Hakutulokset: Uusi sarake – Sopimusnumero

Laaja export-tuloste: Kaksi uutta saraketta – Sopimusnumero ja Siirtoluettelon numero

Lisäominaisuus Omat tiedot ja asetukset - näkymälle

Käyttäjällä on mahdollisuus valita, haluaako hän vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia palveluun liittyvistä mahdollisista häiriötilanteista ja katkoista.

Jos vaihtoehto on valittuna, käyttäjää tiedotetaan palveluun liittyvistä häiriöistä ja katkoista sähköpostitse. Huom! Tämä toiminto otetaan kuitenkin käyttöön vasta myöhempänä ajankohtana.