Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 52.0

Procountorin versio 52.0 julkaistaan lauantaina 22.5.2021.
 

YLEISTÄ

Toukokuun versiopäivityksessä jatkamme henkilörekisterin Syntymäaika-kentän kehitystä ja muokkaamme päänavigaatiota vanhojen palkkoihin liittyvien raporttien osalta. Lisäksi tuomme käytettävyysparannuksia mm. maksuvirheiden käsittelyyn.

 
 1. Henkilörekisteri
 2. Vanhat palkkoihin liittyvät raportit
 3. Käytettävyysparannukset

finago-tulppaani


HENKILÖREKISTERI

Edellisessä versiopäivityksessä (v51) toimme henkilörekisteriin uuden Syntymäaika-kentän. Toukokuun versiojulkaisussa (v52) olemme kehittäneet kentän toimintaa edelleen ja toukokuun julkaisun jälkeen työntekijän ikä lasketaan ensisijaisesti Syntymäaika-kenttään syötetyn päivämäärän perusteella. Jatkossa seuraavat toiminnot ja näkymät käyttävät työntekijän iän laskemiseen ensisijaisesti Syntymäaika-kentän tietoa:

 • Työnantajan erillisilmoitus
 • Palkkatietoilmoitus
 • Palkkaperuste
 • Palkkalaskelma
 • Lomapalkkavaraus

Mikäli Syntymäaika-kenttä on tyhjä, ikä lasketaan Tunnus-kentän perusteella, jos se on mahdollista. Muutoksella ei ole vaikutusta työntekijöihin, joiden ikä on pystytty aiemmin laskemaan tunnuksesta. Mikäli työntekijälle on käytetty keinotunnusta, todellisen syntymäajan pystyy nyt syöttämään Syntymäaika-kenttään.

Henkilörekisterin-Syntymäaika-kenttä


VANHAT PALKKOIHIN LIITTYVÄT RAPORTIT

Olemme muokanneet Procountorin vasemman laidan päänavigaatiota vanhojen palkkoihin liittyvien raporttien osalta. Kyseiset palkkoihin liittyvät raportit ovat poistuneet aktiivisesta käytöstä Tulorekisterin käyttöönoton myötä. Jatkossa seuraavat, aktiivisesta käytöstä poistuneet, raportit löytyvät Procountorista valitsemalla Ilmoitukset > Käytöstä poistuneet:

 • > Palkkojen vuosi-ilmoitukset:
  • Palkansaajakohtainen erittely
  • Vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot
  • TVR-palkkasummailmoitus
 • > Eläkevakuutusilmoitukset:
  • TyEL-ilmoitus 

KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Uudet kuitit -widget

 • Olemme poistaneet Uudet kuitit -widgetistä Lähetetty-sarakkeen.

Suorien palkkamaksujen maksuvirheet

 • Suoriin palkkamaksuihin liittyvät virheet on nyt mahdollista merkitä käsitellyiksi Procountorin Maksu- ja lähetysvirheet -näkymällä.
 • On tärkeää huomioida, että suoran palkkamaksun maksuvirheen merkitseminen käsitellyksi ei muuta itse maksua tai sen tilaa.
 • Virhetilanteen todellinen syy tulee ratkaista siinä ulkoisessa sovelluksessa, jota on käytetty suoran palkkamaksun luomiseen.

Polkupyöräedun tiliöinti

Korjaamme toukokuun versiopäivityksessä palkkalajin 3055 Polkupyöräetu, palkaksi katsottu etuus oletustiliöintiä siten, että uusissa, 22.5.2021 jälkeen luoduissa ympäristöissä palkkalajin oletustiliöinti on seuraava:
 • Debit: 5400
 • Kredit: 5990

Emme muuta palkkalajin 3055 oletustiliöintiä ennen 22.5.2021 perustettuihin ympäristöihin. Palkkalajin oletustiliöinti voidaan vaihtaa käyttäjän toimesta Palkkojen oletustiliöinnit -näkymällä (Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tiliöintioletukset > Palkkojen oletustiliöinnit), jossa palkkalaji voidaan hakea, tiliöinti voidaan vaihtaa ja sitten tallentaa muutokset Tallenna muutokset -painikkeella.