Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 53.0

Procountorin versio 53.0 julkaistaan lauantaina 19.6.2021.
 

YLEISTÄ

Kesäkuun versiopäivityksessä tuomme Procountoriin uudistuksia tase-erätunnisteiden hallintaan ja käyttöön. Lanseeraamme uuden Tase-erätunnisterekisterin, jonka myötä tunnisteita voidaan mm. luoda, muokata ja poistaa yhdessä paikassa. Lisäksi helpotamme tunnisteiden käyttöä tositteilla lisäämällä Tase-erätunniste-kenttään pudotusvalikon, josta halutut tase-erätunnisteet voidaan valita kirjanpitoriveille. Tase-erätunnisteuudistusten ohella tuomme myös lukuisia muita uudistuksia ja käytettävyysparannuksia, joista on kerrottu tarkemmin tällä sivulla.

Kesäkuun versiopäivityksen jälkeen Procountor Mini -sovellukseen tulee saataville päivitys, jossa Miniin tuodaan paljon toivottu maksuominaisuus, joka täydentää osto-, matka- ja kululaskujen käsittelyn Procountor Minissä.

 
 1. Tase-erätunniste
 2. Procountor Mini
 3. Lomalaskenta
 4. Käytettävyysparannukset

finago-tulppaani


TASE-ERÄTUNNISTE

Tase-erätunnisterekisteri

Julkaisemme kesäkuun versiopäivityksessä tase-erätunnisteille rekisterin, jossa käyttäjä voi hallinnoida tase-erätunnisteita kootusti yhdessä paikassa. Rekisteri löytyy Procountorista valitsemalla Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tase-erätunnisterekisteri. Tase-erätunniste rekisterissä käyttäjä voi luoda uusia tase-erätunnisteita, nimetä olemassa olevia tunnisteita uudelleen sekä passivoida ja poistaa olemassa olevia tase-erätunnisteita. Tase-erätunnisterekisterissä on näkyvillä seuraavat tiedot tase-erätunnisteesta:

 • Tase-erätunnisteen nimi
 • Tunnisteen aktiivisuus
 • Tunnisteen käyttömäärä (jos tase-erätunnistetta on käytetty, sitä ei voi enää poistaa)
 • Lisätietoja kenttä
 • Laatija (Vanhat tase-erätunnisteet, jotka on luotu järjestelmässä ennen rekisterin julkaisua eivät sisällä laatijatietoja.)
 • Luontiajankohta
 • Muokkauksen tekijä ja muokkausajankohta.  • Tarkempia tietoja sisältävä tase-erätunnistereksiteriä käsittelevä käyttöohje löytyy Procountorin ohjekirjasta

Tase-erätunniste Kirjanpito-näkymällä

 • Tuomme kesäkuun versiopäivityksessä Tase-erätunniste-kenttään pudotusvalikon tositteiden Kirjanpito-näkymille ja tiliotteen oletustiliöinneille (Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tiliöintioletukset > Tiliotteen oletustiliöinnit).
 • Pudotusvalikko auttaa valitsemaan oikean tase-erätunnisteen, sekä pienentää virheen mahdollisuutta, kun tunnisteen nimeä ei tarvitse kirjoittaa käsin, vaan sen voi valita pudotusvalikosta.
 • Pudotusvalikossa on kaksi otsikkoa: Suositut ja Kaikki.
  • Suositut-otsikon alta löytyvät käytetyimmät tase-erätunnisteet, joten listaus nopeuttaa useimmin käytettyjen tase-erätunnisteiden valintaa.
  • Kaikki- otsikon alla näkyvät kaikki tase-erätunnisteet.
 • Tase-erätunniste-kenttään voi alkaa kirjoittamaan halutun tase-erätunnisteen nimeä ja valita sitten halutun tunnisteen pudotusvalikosta, tai tunnisteen voi etsiä suoraan pudotusvalikosta.
 • Tase-eräkentässä on myös mahdollista luoda uusia tase-erätunnisteita, jotka sitten tallentuvat Tase-erätunnisterekisteriin. Lisättäessä tunnisteita rekisteriin tulisi huomioida, että toisen käyttäjän luoma uusi tase-erätunniste saattaa näkyä pudotusvalikossa n. 10 minuutin viiveellä, johtuen tietokannan tallennussyklistä.

PROCOUNTOR MINI

Odotettu maksuominaisuus saapuu Miniin!

Kesäkuun versiopäivityksen jälkeen Procountor Mini -sovellukseen tulee saataville päivitys, jossa Miniin tuodaan paljon toivottu maksuominaisuus. Maksuominaisuus täydentää osto-, kulu- ja matkalaskujen käsittelyn Minissä, jolloin kiireellisetkin laskut saadaan maksuun helposti ajasta ja paikasta riippumatta.

Minin maksuominaisuus tulee osaksi Minin maksullisia ominaisuuksia (5,95€/kk/käyttäjä), joten Minin maksullisia ominaisuuksia käyttävät asiakkaamme saavat uuden ominaisuuden käyttöönsä ilman lisäkustannuksia!

Tarjoamme maksuominaisuuden ilmaiseen koekäyttöön elokuuhun asti Mini-käyttäjille, jotka eivät vielä ole ottaneet Minin maksullisia ominaisuuksia käyttöön.

Lue lisää Procountor Ministä ja uudesta maksuominaisuudesta blogistamme: Procountor Mini - Taloushallinto taskussasi


 

LOMALASKENTA

Lomien maksaminen, kun loma-asetuksia on muutettu kesken lomavuoden

Ilmoitimme huhtikuun versiotiedotteessa, että loma-asetusten muuttaminen lomavuoden aikana ei ole Procountorissa tuettu toiminnallisuus, vaikka sitä ei ole teknisesti estetty. Ainoa tuettu toiminnallisuus on Vuosilomalain mukainen muutos kuukausiperusteisesta lomalaskennasta (standardijakajalla tai työpäiväjakajalla) prosenttiperusteiseksi. Muunlainen laskentatapojen muuttaminen estää lomapalkan ja lomarahan maksamisen.

Mikäli laskentaperustetta on muutettu kesken lomavuoden, tarjoamme kesäkuun versiopäivityksestä lähtien mahdollisuuden hyödyntää kehittämäämme Excel-ratkaisua, jotta lomapalkat ja -rahat saadaan maksettua. Excel on saatavilla sellaisten palkansaajien osalta, joiden lomanansaintasääntöä on muutettu kesken lomavuoden, ja se sisältää tiedot, joiden perusteella pystytään laskemaan oikea lomapalkan ja lomarahan suuruus. Excel on saatavilla ilmoituksen kanssa palkansaajan Vuosilomat-näkymällä, lomapalkan maksun yhteydessä sekä lomapalkkavelkaraportilla. Excelin ohella olevassa ilmoituksessa tarjoamme tarkempia tietoja ja ohjeistuksia tilanteeseen, sekä linkin kattavaan ohjekirja-artikkeliin.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa ja kehitämme myöhemmin täyden tuen loma-asetusten muuttamiselle kesken lomavuoden.

 • Lisätietoja lomapalkkojen ja lomarahojen maksusta edellä kuvatussa tilanteessa löydät ohjekirjastamme.

Lomatietojen asettaminen

Kesäkuun versiopäivityksessä muutamme Lomatietojen asettaminen -näkymän (Palkat > Palkansaajarekisteri > Lomatietojen asettaminen) toimintaa siten, että kentässä oleva arvo valikoituu automaattisesti ja uusi arvo kirjoittuu vanhan arvon päälle käytettäessä näppäimistöä siirryttäessä kentästä toiseen ja syötettäessä tai muokattaessa arvoja manuaalisesti. Aiemmin vanha arvo tuli valita manuaaliesti, tai muutoin uusi arvo kirjoittui vanhan arvon viereen.


KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Johdon raportointi ja Johdon raportointi dimensioittain

 • Kesäkuun versiopäivityksessä lisäämme Johdon raportointi ja Johdon raportointi dimensioittain -raporteille "Vertailtava ajanjakso" tekstin tunnuslukulaatikoille, mikäli vertailtava ajanjakso on valittuna erikseen vasemman laidan paneelista. Tällöin käyttäjä näkee, mistä tiedot vertailukaudelle on haettu. Mikäli vertailtavaa ajanjaksoa ei ole valittu, tunnuslukulaatikon tekstinä on "ed. vuosi" ja vertailujakso on valitun ajanjakson edellisen vuoden ajankohta.
 • Korjattu Johdon raportointi ja Johdon raportointi dimensioittain tilanne, jossa raportilla näkyi henkilön nimi yrityksen nimen sijaan.
 • Lisätietoja raporteista löydät alta:

Procountorin kirjautumissivu

 • Julkaisemme kesäkuun versiopäivityksessä ensimmäiset parannukset Procountorin kirjautumissivulle. Kirjautumissivulle on päivitetty uusi Procountor logo, jonka lisäksi olemme erottaneet käyttäjätunnus- ja salasanakentät selkeästi omiksi kentikseen.
 • Lisäksi virhe käyttäjätunnuksen ja salasanan täsmäävyydessä noudattaa uutta virheilmoitusta, joka esitetään salasanakentän ja seuraava painikkeen välissä.

Kassavirtaraportti

 • Olemme korjanneet tilanteen, jossa useassa erässä maksetun ostolaskun summa kertaantui Kassavirtaraportilla.
 • Lisätietoa Kassavirtaraportista löydät ohjekirjastamme.

Myynnin raportointi

 • Olemme korjanneet vertailuvuoden vastaamaan valittua ajanjaksoa Myynnin raportointi -raporttiin. Lisäsimme myynnin raportointiin vertailuvuosien arvon, jotta käyttäjä näkee, mistä luvuista prosenttiosuus on laskettu.
 • Lisäksi lisäsimme kaikki tuoteryhmät ja tuotteet raportin laskentaan. Aiemmin raportti ei ottanut laskentaan tuotteita, joita ei ollut vertailuvuodella.
 • Edellä kuvatut muutokset tehtiin myös PDF raportille vastaamaan Myynnin raportointi -raportin näkymää.
 • Lisätietoa Myynnin raportoinnista löydät ohjekirjastamme.

Myyntitilaus / Tarjous

 • Mikäli Toimituspäivä-kentät tyhjennetään myyntitilauksen tai tarjouksen laadinnassa, myös Toimitusviikko-kenttä tyhjenee.

Käyttöoikeudet työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnissä

 • Mikäli käyttäjällä on oikeudet luoda ja lähettää työnantajan erillisilmoituksia, käyttäjä voi nyt myös mitätöidä työnantajan erillisilmoituksia.