Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 55.0

Procountorin versio 55.0 julkaistaan lauantaina 18.9.2021.
 

YLEISTÄ

Syyskuun versiojulkaisussa tuomme uudistuksia tase-erittelyyn. Tase-erittelyn laajat uudistukset tulevat käyttöön ympäristöihin, joissa on jo käytössä Procountorin uusi tilikartta. Mikäli uusi tilikartta ei vielä ole käytössänne, saatte tase-erittelyn laajat uudistukset käyttöönne heti, kun ympäristönne on migratoitu uuteen tilikarttaan. Migraatiot aloitetaan mahdollisimman pian ja informoimme niistä erikseen.

Tase-erittelyn uudistusten ohella tuomme syyskuun versiojulkaisussa uuden käyttöoikeusrajoituksen sekä kehitämme Ajantasasaldoa ja palkanlaskentaa eteenpäin. Julkaisemme myös joukon käytettävyysparannuksia mm. raportointiin.

 
 1. Tase-erittely (Muutokset kaikkiin Procountor-ympäristöihin)
 2. Tase-erittely (Muutokset uuden tilikartan Procountor-ympäristöihin)
  1. Mistä tiedän, onko Procountor-ympäristössäni uusi tilikartta?
 3. Ajantasasaldo
 4. Käyttäjät ja käyttöoikeudet
 5. Palkanlaskenta
 6. Käytettävyysparannukset

finago-tulppaani


TASE ERITTELY (Muutokset kaikkiin Procountor-ympäristöihin)

 • Syyskuun versiopäivityksessä olemme lisänneet mahdollisuuden valita tilit, joille halutaan tuoda edellisen tilikauden tase-erittelyt. Edelleen on mahdollista tehdä tuonti myös kaikille tileille kerralla.
 • Olemme lisänneet huomautuksen keskeneräisistä vienneistä valitulla aikajaksolla tase-erittely näkymällä.
 • Olemme lisänneet mahdollisuuden muokata päivämäärä- ja selitekenttää erittelyrivien yhdistelyssä tase-erittely näkymällä.
 • Olemme poistaneet Ei liiketapahtumat (Tilaus, Myyntitilaus ja Tarjous) tase-erittely näkymältä.
 • Olemme lisänneet mahdollisuuden passivoida useampia tase-erätunnisteita samanaikaisesti tase-erätunnisterekisterissä.
 • Syyskuun versiojulkaisun jälkeen ei enää ole mahdollista lisätä tase-erätunnistetta muille kuin tasetileille, ei edes erikoistapauksissa, joissa tili muutetaan kirjanpidon vienneille tuloslaskelmatiliksi jälkeenpäin.
 • Jatkossa tase-erätunniste on mahdollista lisätä Liitä vientejä toiminnolla Tallennustyökalussa (Kirjanpito > Tallennustyökalu). Lisättäville tase-erätunnisteille on lisätty validointeja:
  • Tase-erätunnisteen tulee olla olemassa entuudestaan tase-erätunnisterekisterissä.
  • Tase-erätunnisteen tulee olla aktiivinen (tunnisteen aktivointi ja passivointi tehdään rekisterissä).
  • Isoilla ja pienillä kirjaimilla kirjoitetut tase-erätunnisteen nimet käsitellään samana tunnisteena.

TASE ERITTELY (Muutokset uuden tilikartan Procountor-ympäristöihin)

Mistä tiedän, onko Procountor-ympäristössäni uusi tilikartta?

 • Procountor-ympäristössäsi on uusi tilikartta, mikäli pääset siirtymään ympäristössä Tilikartta (uusi) -näkymälle. Mikäli ympäristössä on käytössä uusi tilikartta, näkymälle päästään siirtymään valitsemalla Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta (uusi). Procountor ympäristöt, joissa on uusi tilikartta ovat joko hiljattain uudella tilikartalla perustettuja tai vaihtoehtoisesti ympäristö on migratoitu uuteen tilikarttaan. Migraatiot aloitetaan syksyn 2021 aikana ja tiedotamme niistä erikseen.
 • Lisätietoja Procountorin tilikarttauudistuksesta löydät täältä.
 • Alla luetellut tase-erittelyominaisuudet tulevat käyttöön, kun ympäristössä on uusi tilikartta.

Tasetilien asetukset tase-erittelylle

Tasetilien asetukset tase-erittelylle näkymä löytyy Tilikartta (uusi)-näkymältä (Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta (uusi)) painamalla Tasetilien asetukset tase-erittelylle painiketta. Tasetilien asetukset tase-erittelylle näkymällä määritellään ehdot, joiden mukaan automaattinen tase-erittely toimii ja asetuksissa voidaan vaikuttaa myös mm. tilin näkyvyyteen tase-erittelyllä ja käytetäänkö tase-erätunnisteen käyttösuositusta kirjanpidon näkymillä. Asetukset näkymällä on mahdollista etsiä haluttu tili numeron tai tilin nimen perusteella. Näkymältä voidaan myös etsiä tietyillä asetuksilla varustettuja tilejä valmiita suodattimia käyttämällä.


 

 • Hae viennit, Hae tilikauden saldo, Hae avoimet tase-erät ja Hae avoimet laskut toimintoja ei voi valita samanaikaisesti.
 • Näkymällä valitut asetukset määrittelevät miten automaattinen tase-erittely toteutetaan tase-erittely näkymällä.
 • Emme ole muuttaneet kyseisten toimintojen tapaa toimia tase-erittely näkymällä.
 • Kaikkiin suomalaisiin uusia tilikarttoja käyttäviin ympäristöihin on lisätty oletusasetukset automaattisesti tehtävälle tase-erittelylle. Oletusasetuksia pystyy muuttamaan ja asetukset tulisi käyttäjän toimesta tarkistaa vastaamaan oman yrityksen menettelytapoja. Pohjoismaisille (SE, NO, DK) ympäristöille oletusasetukseksi on laitettu kaikille tileille Ei automaatiota ja käyttäjä voi itse määritellä halutunlaiset asetukset.
 • Lisätietoja näkymästä ja näkymän asetuksista löydät Procountorin ohjekirjasta.

Automaattinen tase-erittely

Olemme lisänneet Procountoriin mahdollisuuden käyttää automaattista tase-erittelyä. Automaattinen tase-erittely muodostuu Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymälle määriteltyjen asetusten mukaan. Automaattinen tase-erittely käynnistyy painamalla Automaattinen tase-erittely -painiketta Tase-erittely-näkymällä. Painike on näkyvillä vain uusia tilikarttoja käyttävillä ympäristöillä.
Edelleen on mahdollista tehdä erittelyt myös tili kerrallaan manuaalisesti. Automaattinen tase-erittely tekee vastaavanlaiset toimenpiteet kuin Tase-erittely-näkymän alaosassa olevat Hae avaussaldo, Hae viennit, Hae tilikauden saldo, Hae avoimet tase-erät ja Hae avoimet laskut -painikkeet.

Kirjanpidon raportit (uusi) – tase-erätunniste lisätty hakutekijäksi Pääkirjalle

Tase-erätunniste hakutekijänä on näkyvillä vain uusia tilikarttoja käyttävillä ympäristöillä Kirjanpidon raportit (uusi) -näkymällä.
Tase-erätunnisteen löytää hakutekijänä Pääkirjalta (Kirjanpito > Kirjanpidon raportit (uusi) > Pääkirja) Lisävaihtoehdot-kohdasta. Lisävaihtoehdot-kohdassa on kolme erilaista tase-erätunnisteen hakua pudotusvalikossa.

Tase-erän tunnisteet kirjanpidon vienneillä -pudotusvalikko:

 • Viennit tileillä, joilla on tase-erätunnisteen käyttösuositus
 • Viennit, joilla on tase-erätunniste
 • Viennit joilta puuttuu tase-erätunniste
Tase-erätunnisteet -valikko
 • Haku halutuille tase-erätunnisteille

Tase-erätunnisteen käyttösuositus

Olemme lisänneet mahdollisuuden käyttää muistutusta tase-erätunnisteen käytöstä kirjanpidon näkymille ja tallennustyökaluun. Tase-erätunnisteen käyttösuosituksen saa käyttöön vain uusia tilikarttoja käyttävillä ympäristöillä.
Tase-erätunnisteen käyttösuositus tasetilille pitää ottaa käyttöön kahdessa eri paikassa:

 • Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Tase-erät kirjanpidon vienneillä > Näytä huomautus tase-erätunnisteen käytölle
 • Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta (uusi) > Tasetilien asetukset tase-erittelylle> Tase-erätunnisteen käyttösuositus
 • Käyttösuosituksen voi laittaa tieleille, joille on valittu käytettäväksi Hae avoimet tase-erät -asetus

AJANTASASALDO

 • Olemme lisänneet mahdollisuuden siirtyä helposti Ajantasasaldon Hakuhistoria-välilehdelle Tiliotteet ja viitemaksut -näkymältä, jos saldotietojen haussa tapahtuu virhe.
 • Lisätiedot Ajantasasaldon haussa tapahtuvista mahdollisista virheistä on koottu yhden info-painikkeen taakse Virheviesti-sarakkeen sarakeotsikon viereen.
 • Lisätietoa ajantasasaldosta ja sitä tukevista pankeista löytyy ohjekirjastamme.

KÄYTTÄJÄT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Olemme lisänneet uuden käyttöoikeusrajoitteen: Vain API-kirjautuminen. Käyttäjät, joilla tämä rajoite on voimassa, voivat kirjautua Procountoriin ainoastaan käyttäen API:a ja M2M-autentikointimenetelmää. Suosittelemme tämän rajoitteen asettamista teknisille käyttäjätunnuksille, jotka on luotu API-taustaintegraatioita varten.


PALKANLASKENTA

Vuodenvaihde palkanlaskennassa

 • Viime vuonna muutimme vuodenvaihteen prosesseja ja sallimme tammikuun palkkalistan luomisen hyvissä ajoin joulukuun puolella. Olemme nyt tehneet prosessiin lisäparannuksia tulevaa vuodenvaihdetta ajatellen.
 • Tammikuun palkkalistaa luodessa, Procountor muistutti työntekijäkohtaisen tapaturmavakuutusprosentin ja auto-/asuntoetuarvojen päivityksestä. Nyt Procountor tarjoaa myös listan työntekijöistä, joilta näitä tietoja löytyy. Lisäksi työntekijäkohtainen tapaturmavakuutusprosentti voidaan päivittää suoraan palkkalistaa laadittaessa, jolloin muutettu prosentti siirtyy työntekijän palkkatietoihin. Mikäli työntekijällä ei enää ole erityistä tapaturmavakuutusprosenttia, tilalle voi laittaa normaalin prosentin, minkä jälkeen työntekijä ei enää ilmesty tälle muistutuslistalle.

Palkkakaudet

 • Uusia palkkakausia luodessa Procountor tarkistaa, onko pyhäpäivät lisätty kyseiselle vuodelle. Mikäli pyhäpäiviä ei ole lisätty, Procountor estää palkkakauden luomisen.

Autoetu

 • Autoedun arvon voi nyt laskea myös tapauksessa, jossa auton käyttöönottovuosi on vasta tuleva vuosi, jo edellisen vuoden puolella, mikäli uuden vuoden arvot on syötetty.

KÄYTETTÄVYYSPARANNUKSET

Myynnin raportointi

 • Myynnin raportoinnissa on nyt mahdollisuus tehdä hakuja myös laskun tuotteen ja laskun asiakkaan mukaan.
 • Olemme lisänneet asiakasnumeron asiakkaan nimen yhteyteen Myynnin raportoinnissa.
 • Olemme lisänneet Myynnin raportointiin mahdollisuuden etsiä myyntilaskuja tositepäivällä.
 • Lisää Myynnin raportoinnista pääset lukemaan Procountorin ohjekirjasta.

Tietojen talteen ottaminen Procountorista

 • Palkkalaskelmien sisältö saadaan haettua päivityksen myötä oikein myös uuden palkkamoduulin puolelta.
 • Palkkalista on luotu uutena PDF:nä.
 • Palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus PDF:t on luotu.
 • Edellä mainitut tositteet ovat saatavilla myös käyttöliittymän kautta.

Kassavirtaennuste

 • Korjattu Kassavirtaennustetta, jotta palkan päälle tulevia etuja ei lasketa mukaan palkkaan.

Johdon raportointi

 • Johdon raportoinnin tuloslaskelman PDF-tulosteen tiedot ovat nyt samassa järjestyksessä kuin ohjelman raportilla.

Tiliotteet

 • Korjattu tilanne, jossa uusimman tiliotteen saldo ei näkynyt viimeisimpänä saldona Tiliotteet ja viitemaksut näkymällä, vaikka se olikin haettua saldotietoa uudempi.