Yrittäjän vastuut -webinaarisarja käsittelee tiiviissä puolen tunnin läpikäynnissä yrittäjän vastuita eri näkökulmista ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Sarjan ensimmäinen osa käsittelee kirjanpidollisia vastuita. Kirjanpito osa 2 käsittelee kirjanpitäjän ja yrittäjän vastuita sekä viranomaisilmoitusvelvollisuutta ja verovelvollisuutta.

Kirjanpito osa 1 webinaarissa käsittelemme:

  • Kirjanpitovelvollisuus 
  • Arkistointivelvollisuus 
  • Yhdenkertainen vai kahdenkertainen? 
  • Maksu- vai suoriteperusteinen?